Members of Provincial Legislature

The most recent election was held on 8 May 2014 and the following is the list of ANC Members of the Provincial Legislature.

 • Helen Mercedes August
 • Fezeka Bayeni
 • David Fundisile Bese
 • Virginia Alice Camealio-Benjamin
 • Mxolisi Mackson Dimaza
 • Mluleki Dlelanga
 • Tony Duba
 • Gloria Bukiwe Fanta
 • Koliswa Claribell Fihlani
 • Fundile David Gade
 • Tumeka Gaya
 • Sindiswa Griselda Gomba
 • Mandlakazi Keleku
 • Nonceba Kontsiwe
 • Nomasikizi Hendrietta Konza
 • Babalwa Lobishe
 • Siphokazi Iris Lusithi
 • Vumile Gladman Lwana
 • Lubabalo Oscar Mabuyane
 • Babalo Madikizela
 • Loyiso Magqashela
 • Xolani Malamlela
 • Nontutuzelo Maqubela
 • Thabo Matiwane
 • Sigqibokazi SweetnessMbonyana
 • Nomakhosazana Meth
 • Mzoleli Mrara
 • Gerald Mlungisi Mvoko
 • Mziwonke Ndabeni
 • Pumelele Ndamase
 • Ntombovuyo Silberose Nkopane
 • Ncediwe Faith Nobevu-Booi
 • Xolile Edmund Nqatha
 • Nozibele Nyalambisa
 • Nonkqubela Ntomboxolo Pieters
 • Alice Nomvula Ponco
 • Mlibo Qoboshiyane
 • Zinziswa Ursula Rabe
 • Mpumelelo Saziwa
 • Monde Sondaba
 • Weziwe Tikana
 • Makhaya Merriman Twabu
 • Ntombizodwa Tamara Xhanti
Join the ANC
Talk to Us Now
close slider

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram