Members of Provincial Legislature

 • Helen Mercedes August
 • Fezeka Bayeni
 • David Fundisile Bese
 • Virginia Alice Camealio-Benjamin
 • Mxolisi Mackson Dimaza
 • Mluleki Dlelanga
 • Tony Duba
 • Gloria Bukiwe Fanta
 • Koliswa Claribell Fihlani
 • Fundile David Gade
 • Tumeka Gaya
 • Sindiswa Griselda Gomba
 • Mandlakazi Keleku
 • Nonceba Kontsiwe
 • Nomasikizi Hendrietta Konza
 • Babalwa Lobishe
 • Siphokazi Iris Lusithi
 • Vumile Gladman Lwana
 • Lubabalo Oscar Mabuyane
 • Babalo Madikizela
 • Loyiso Magqashela
 • Xolani Malamlela
 • Nontutuzelo Maqubela
 • Thabo Matiwane
 • Sigqibokazi SweetnessMbonyana
 • Nomakhosazana Meth
 • Mzoleli Mrara
 • Gerald Mlungisi Mvoko
 • Mziwonke Ndabeni
 • Pumelele Ndamase
 • Ntombovuyo Silberose Nkopane
 • Ncediwe Faith Nobevu-Booi
 • Xolile Edmund Nqatha
 • Nozibele Nyalambisa
 • Nonkqubela Ntomboxolo Pieters
 • Alice Nomvula Ponco
 • Mlibo Qoboshiyane
 • Zinziswa Ursula Rabe
 • Mpumelelo Saziwa
 • Monde Sondaba
 • Weziwe Tikana
 • Makhaya Merriman Twabu
 • Ntombizodwa Tamara Xhanti
Join the ANC
Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Talk to Us Now
close slider

  I am not a robot + 89 = 99

  Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram